Odlična ideja za prodoren uspeh

Sistem varnosti in zdravja pri delu SCCP

Font:

V podjetju imamo na področju varnosti in zdravja pri delu uvedeni varnostni standard SCCP.
S tem standardom smo v podjetju nadgradili nivo varnosti naših zaposlenih in vzpostavili celovit sistem varnosti in zdravja pri delu.