Odlična ideja za prodoren uspeh

Sistem ravnanja z okoljem

Font:

V skladu z standardom ISO 14001 v našem podjetju uresničujemo okoljevarstvena načela naše okoljske politike, lažje obvladujemo morebitne nevarnosti za okolje in se prilagajamo zahtevam naročnikov, trga, zakonodaje ter tudi napredku znanosti in tehnologije.