Odlična ideja za prodoren uspeh

Varstvo pri delu

Font:

Varstvo pri delu postaja vedno bolj pomemben faktor ekonomskega in tehničnega razvoja, zato mu v našem podjetju posvečamo vedno večjo pozornost in skrb za čimbolj popolno izvajanje.


Varno delo predstavlja precejšen doprinos počutju zaposlenim na delovnem mestu, kar vsekakor vpliva na večjo storilnost s čim boljšo izrabo sredstev za delo, predmetov dela, časa in finančnih sredstev.


Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu je v našem podjetju glavna skrb, saj se zavedamo, da so le zdravi in zadovoljni  zaposleni ključ do  uspešnega podjetja .


V podjetju si prizadevamo v okviru možnosti zagotavljati takšne pogoje dela, ki zagotavljajo zaposlenim varno in zdravo delovno okolje. Prav za to imamo uvedeni standard SCC – varnostni standard, ki nam pomeni  veliko prednost pri ureditvi sistema varnosti in zdravja pri delu v podjetju.

 

PRI NAS JE VARNOST IN ZDRAVJE ZAPOSLENIH NA PRVEM MESTU!