Odlična ideja za prodoren uspeh

QA

Font:

V podjetju imamo organiziran QA oddelek za zagotavljanje in kontrolo kakovosti. Oddelek QA je podrejen in za svoje delo odgovoren neposredno direktorju podjetja. S tem je zagotovljena samostojnost in objektivnost oddelka ter visoka raven zagotavljanja kakovosti izvedenih del in storitev podjetja Metalvar. V oddelku so zaposleni strojni inženirji in tehniki, kvalificirani v skladu z EN.

Osnovna dejavnost oddelka:

  • Preverjanje usposobljenosti in zanesljivosti podizvajalcev (Audit).
  • Izdelava QA priročnika za zagotavljanje kakovosti.
  • Izdelava QA in QC planov za konkretne projekte.
  • Ustvarjanje  A -testne in kontrolne dokumentacije ter izdelava končnega poročila po dokončanju objekta.
  • Udeležba na tehničnem pregledu objektov, za pridobitev obratovalnega dovoljenja za dokončani objekt ali postrojenje.
  • Oddelek se aktivno vključuje že v času promocij podjetja na trgu dela in pri izdelavi konkretnih ponudb.
  • V času izvajanja pogodbenih del nenehno spremlja in strokovno nadzira NDT kontrolo podjetja ter izvaja korektivne ukrepe na področju zagotavljanja kakovosti izdelave in storitev.
  • Vzdržuje in neguje kontakte z naročniki, ter skrbi za izvedbo del v skladu z pričakovanji naročnikov.

 

Kakovost in stroški kakovosti v podjetju so s takšnim delom vnaprej načrtovani, kar predstavlja našo prednost pred konkurenco in hkrati zanesljivost za naše kupce.