Odlična ideja za prodoren uspeh

Neporušna kontrola

Font:

Podjetje Metalvar  izvaja neporušno kontrolo z lastnimi strokovnimi kadri. Na osnovi tega je v podjetju organiziran poseben oddelek neporušne kontrole, ki je podrejen in za svoje delo odgovoren neposredno direktorju podjetja. S tem je zagotovljena samostojnost in objektivnost oddelka ter visoka raven zagotavljanja kakovosti izvedenih del in storitev podjetja Metalvar.

Osnovna dejavnost oddelka:

  • Vhodna kontrola materialov in investicijske opreme - kontrola dobav.
  • Izvajanje varilnega nadzora v proizvodnji in na gradbiščih.
  • Vizualna (VT) in dimenzionalna kontrola (DT) v proizvodnji in na montaži.
  • Kontrola zvarov in materialov s presevalnimi napravami - Rentgeni in Gama mati (RT).
  • Ultrazvočna kontrola zvarov in materialov (UT / US).
  • Kontrola površinskih nehomogenosti v zvarih in materialih (MT / PT).
  • Hidrostatična testiranja in preiskave s tlakom (Tlačni preizkus).
  • Ustvarjanje  A-testne in kontrolne dokumentacije.

Oddelek se aktivno vključuje v proizvodni in montažni  proces podjetja v skladu s kontrolnim QA planom za konkretni objekt.

Lastna služba neporušne kontrole nam omogoča, da je naš odzivni čas pri ugotovitvah odstopanj v proizvodnji ali montaži zelo kratek, kar pomeni preventivno zagotavljanje kakovosti naših izdelkov in storitev. Hitra odzivnost omogoča zagotavljanje pogodbenih rokov in pogodbenih zneskov. To vse skupaj tudi predstavlja prednost pred konkurenco.