Odlična ideja za prodoren uspeh

Montaža

Font:

  

Glavna dejavnost podjetja Metalvar je izvajanje montažne dejavnosti, katero izvajamo z lastnim strokovnim kadrom. V podjetju je zaposlenih 265 ljudi.

Struktura za izvajanje montažnih del je naslednja:

 • strojni inženirji,
 • ews/ewt inženirji,
 • varnostni inženirji,
 • strojni tehniki,
 • specializirani varilci,
 • cevarji,
 • ključavničarji in
 • NDT kontrolorji.

 

Podjetje je specializirano za izvajanje kompleksnih montažnih del, katera vključujejo izvajanje posameznega projekta od faze organizacije gradbišča, do končne primopredaje objekta naročniku.

 

Kompleksna montaža obsega izvajanje del na osnovi projektne dokumentacije naročnika, dobavo in izdelavo posamezne opreme, organizacijo celotnega gradbišča, montažo vse vrste opreme:

 • jeklenih konstrukcij,
 • cevovodov in
 • tehnološke opreme

 

Kompleksna montaža zajema tudi vsa spremljevalna dela kot so:

 • izdelava delavniške dokumentacije,
 • priprava in izvajanje planov varstva pri delu, preprečevanja nezgod in požarne varnosti,
 • priprava in izvajanje QA/QC planov,
 • projektno vodenje del,
 • nadzor in izvedbo del,
 • NDT kontrola,
 • vse vrste preizkusov in
 • izdelava projektov izvedenih del.

 

V skladu montažnih del izvajamo tudi varilska dela z ustrezno atestiranimi varilci v naslednjih skupinah materialov ( črni materiali, nerjavni materiali, kromova jekla, aloy 59):

 • 1.1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, W-43


Naše aktivnosti na kompleksnih objektih so usmerjene na sledeča področja:

 • hidroenergetski objekti,
 • termoenergetski objekti,
 • metalurški objekti,
 • petrokemijski objekti,
 • fermacevtski objekti,
 • lesno predelovalni objekti,
 • nuklearne elektrarne in
 • objekti varstva okolja.


Za izvajanje montažne dejavnosti ima podjetje vse ustrezne certifikate.